Home

Alle activiteiten van Permar zijn per 1 januari 2018 overgedragen aan de gemeenten.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de gemeente waar u woont of waar uw organisatie is gevestigd.

 

Barneveld
Mevrouw M. (Marieke) Pol
Telefoon: 06-135 660 24
E-mail: m.pol@barneveld.nl

De heer R. (Rients) Kuik
Telefoon: 06-229 033 60
E-mail: r.kuik@barneveld.nl

Renkum
De heer K. (Kees) Stelwagen
Telefoon: 06 189 767 34
E-mail: k.stelwagen@renkum.nl

Scherpenzeel
De heer H.C. (Hennie) Wurms
Telefoon: 06-515 286 54
E-mail: h.wurms@scherpenzeel.nl

Wageningen
De heer D. (Dick) Duijnhouwer
Telefoon: 06-282 255 68
E-mail: dick.duijnhouwer@wageningen.nl

Mevrouw S. (Sylvia) Boekema
Telefoon: 06-208 699 79
E-mail: Sylvia.boekema@wageningen.nl

De heer F. (Frank) Moorman
Telefoon: 06-537 065 06
E-mail: Frank.moorman@wageningen.nl

Ede
Werkkracht Ede BV
Telefoon:088-00 76 111
E-mail: info@werkkracht.nl

Ziekmeldingen
Voor alle gemeenten geldt: voor ziekmeldingen bel je met de afdeling HRM van Werkkracht op telefoon: 088-00 76 188.

Afwikkeling Permar
Voor alle zaken die hebben te maken met de afwikkeling van Permar, kunt u contact opnemen met Edwin van Holland.
Telefoon: 0618 199 763
E-mail: edwin.van.holland@ede.nl